Nederland kent momenteel ruim 4 miljoen mantelzorgers en dit aantal groeit snel. Het verlenen van mantelzorg vraagt veel van iemand waardoor tien procent van de mantelzorgers zwaar overbelast is.
Deze overbelasting leidt veelal tot lichamelijke en geestelijke klachten.

Tijdig gebruik maken van respijtzorg kan voorkomen dat een mantelzorger ‘onderuit’ gaat. Respijtzorg is het tijdelijk of volledig overnemen van de zorg van een mantelzorger zodat deze even wat ‘lucht’ heeft. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de kosten van deze respijtzorg omdat gebleken is dat de kosten van uitval van de mantelzorger vele malen hoger zijn.

Care2B ontzorgt de zorgverzekeraar door de volledige organisatie rondom de respijtzorg uit handen te nemen.

Hoe verloopt het proces via Care2B?

Wanneer een mantelzorger of zorgbehoevende respijtzorg vanuit de zorgverzekering wil inzetten, heeft deze toestemming nodig van de zorgverzekeraar. Dit regelt de zorgverzekeraar zelf of de triage in deze kan uitbesteed worden aan de professionals van Care2B.

Zodra de verzekerde toestemming heeft om respijtzorg in te zetten, neemt één van de professionals van Care2B contact op met de verzekerde. De zorgbehoefte wordt geïnventariseerd en veelal binnen een week kunnen onze Mantelzorgkrachten starten met hun ondersteunende mantelzorgwerkzaamheden.
De Mantelzorgkrachten van Care2B zijn zorgvuldig geselecteerde medewerkers, in het bezit van een VOG en met ervaring in de welzijnszorg.

Zij declareren vervolgens maandelijks hun gewerkte uren bij Care2B, welke na goedkeuring van de verzekerden, in één collectieve factuur aan de zorgverzekeraar gefactureerd wordt.
Uw verzekeringsnemers worden zelf dus niet belast met de facturatie, iets wat erg gewaardeerd wordt door de toch al vaak overbelaste mantelzorger.

Meer informatie?

Bent u als zorgverzekeraar op zoek naar een betrouwbaar, landelijk opererend bureau, die u van A tot Z begeleidt in het bieden van respijtzorg aan verzekerden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze professionals.

Contact