Cliëntenraad

Sinds maart 2024 is er een Raad van Toezicht en een Cliëntenraad geïnstalleerd binnen Care2B.

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Care2B behartigt.

Elke thuiszorgorganisatie moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz gaat ervan uit dat cliënten van de organisatie het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van ondersteuning en begeleiding binnen de zorg

Zonder die betrokkenheid kan zorg niet uitgaan van wat cliënten belangrijk vinden en dan schiet die zijn doel voorbij, namelijk: bijdragen aan een waardevol leven.
De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. Het stelt mensen in staat om mee te praten en mee te beslissen over de zorg.

De functieverdeling is als volgt bepaald:

  • Mevr. C. Pigeaud

  • Mevr. N. Conradi

  • Mevr. E. Molenkamp

Voor vragen/opmerkingen of andere zaken die u met de cliëntenraad wil bespreken, kunt u een bericht sturen naar het volgende emailadres:
clientenraad@care2b.nl.