PGB vergoeding voor mantelzorg

Vaak is het mogelijk de aanvullende mantelzorg van Care2B vanuit uw persoonsgebonden budget (PGB) vergoed te krijgen. Een PGB is een budget van de overheid waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Zodra u een indicatie heeft gekregen, kunt u een PGB aanvragen. Indien deze toegekend wordt, mag u zelf bepalen bij welke organisaties u uw zorg inkoopt. Vanuit een PGB kunt u dus ook de mantelzorg van Care2B betalen.

U vraagt een PGB aan bij de gemeente of via het zorgkantoor. Waar u moet zijn hangt af van de zorg die u nodig heeft. Ons team kan u daar meer informatie over geven. Lees hier meer over een PGB of neem direct contact op via ons aanvraagformulier.

Verschillende mogelijkheden voor PGB

Er bestaan verschillende PGB-vormen. Welke u kunt aanvragen is afhankelijk van uw situatie. Een PGB krijgt u op basis van een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet

PGB-Wlz; voor langdurige en intensieve zorg (24/7), in de directe omgeving. Denk hierbij aan chronisch zieken, mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening en kwetsbare ouderen.
PGB-Wmo; voor hulp in en om het huis, extra ondersteuning, gezelschap, uitjes of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
PGB-Zvw; voor persoonlijke verzorging of verpleging. Ook voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben, zoals kinderen met autisme.

Een PGB aanvragen

Het aanvragen van een PGB voor de inzet van (mantel)zorg is best wel even een klus. Het verschilt namelijk per PGB-vorm waar u terecht kunt. Bovendien gelden er specifieke eisen per vorm. Er zijn drie instanties waar een PGB kan worden aangevraagd:
1. Bij de gemeente (PGB-Wmo, PGB-Jeugdwet),
2. Bij de zorgverzekeraar (PGB-Zvw),
3. Bij het CIZ– Centrum Indicatiestelling Zorg (PGB-Wlz).

Wij adviseren u deskundige hulp in de zetten voor de aanvraag van een PGB. Ons team helpt u daarom graag bij het vinden van een geschikte mantelzorgmakelaar voor uw situatie. De overheid stelt namelijk strenge eisen, en per situatie of regio kunnen de voorwaarden verschillen. Een mantelzorgmakelaar is een HBO-geschoolde professional die geheel bekend is op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën. De kosten voor de mantelzorgmakelaar worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over het PGB, verwijzen we u graag naar PerSaldo.

Vanaf het moment dat u een PGB heeft aangevraagd mag u ‘handelen alsof het budget is goedgekeurd’ en kunt u één of meerdere mantelzorgkrachten via Care2B inzetten.

Komt u niet in aanmerking voor een PGB dan bestaat misschien de mogelijkheid om de kosten voor mantelzorg uit uw aanvullende zorgverzekering vergoed te krijgen

Laat hier uw gegevens achter

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Voorletters, tussenvoegsel, achternaam
Geslacht
Voor welke dagen zoekt u zorg?