Persoonsgerichte zorg thuis

Klanten bepalen wie over de vloer komt, op welke tijdstippen, hoe lang en welke ondersteuning plaatsvindt.
Wij zijn te gast bij onze klanten thuis en daar gedragen wij ons naar. De MantelzorgKrachten van Care2B zijn geselecteerd op de juiste ervaring en doorlopen trainingen, die aansluiten bij de behoeften en wensen van onze klanten. Met daarbij ook de aandacht voor het werkplezier die de MantelzorgKrachten beleven aan de dienstverlening die zij geven. Tevreden medewerkers zijn de drijvende kracht achter onze succesvolle organisatie.
Bij Care2B draait het allemaal om liefdevolle en professionele welzijnszorg. We werken dan ook enkel en alleen met medewerkers die ervaren zijn met het verlenen van welzijnszorg en vanuit het hart en mens-zijn willen werken.

Medewerkers van Care2B geven samen met u, en/of andere ketenpartners in de zorg, invulling aan het welzijn, de ondersteuning en de begeleiding thuis. Passend bij de behoeften en wensen. Denk bijvoorbeeld aan;
– het samen opstarten van de dag,
– het ondersteunen bij huishoudelijk werk,
– het verzorgen van de maaltijden,
– samen even er op uit,
– maar ook lichte verzorging
– en begeleiding bij dagelijkse dingen.

Kwaliteit van leven, eigen regie, veilig en verantwoord thuis wonen zijn hierbij ons belangrijkste uitgangspunt.
Care2B biedt dienstverlening gericht op het welzijn en niet op de medische zorg. Als u een Wlz-indicatie heeft, kan in een gesprek met onze Klant Advies Centrum- gekeken worden of onze dienstverlening de meest passende oplossing is en of het hoe de zorg gefinancierd wordt. We gaan graag in gesprek om de mogelijkheden te verkennen. U kunt contact opnemen met ons Klant Advies Centrum: 085 – 902 58 07.