Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Care2B houdt toezicht op het behalen van de doelen die afgesproken zijn. Naast deze wettelijke taken adviseert de RvT de Raad van Bestuur.
Tweemaandelijks vindt er een overleg plaats tussen RvT en de bestuurder en worden actuele onderwerpen besproken. De leden voeren meermaals gesprekken met cliënten en MantelzorgKrachten en zijn belangrijke thema’s waaronder: goede welzijnszorg, goed werkgeverschap en duurzame groei. Dit alles met als doel zo goed mogelijk toezicht te houden en breed geïnformeerd te zijn over wat er echt belangrijk is voor de cliënten en medewerkers van Care2B.