Samenwerking

Zorg leveren doen we samen met andere partijen. Care2B richt zich op het welzijnswerk in de zorgketen en werkt daardoor samen met andere professionele zorginstanties die de medische zorg op zich nemen. Door samen te werken wordt het zorgaanbod aangepast op de zorgbehoefte.